[ad_1]

بیانیه : 0701.90 tarife pozisyonundaki patateslerin ithalatında açılan tarife kontenjanı dönemi sonu 20/04/2019 tarihinden 31/05/2019 tarihine uzatılmıştır.

تعدادی از تصمیم گیری: 951

Ekli “Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 قانون شماره 1 اینچ, 474 قانون شماره 2 هفتم, 3283 قانون شماره 2 هفتم, 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

16 Nisan 2019

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1- 10/3/2019 مورخ 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki tabloda yer alan “20/4/2019” ibaresi “31/5/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

ماده 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
11/3/2019 30711

[ad_2]