[ad_1]

بیانیه : 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.

TC.

گمرک و تجارت وزارت

مدیریت ریسک و کنترل اداره کل

12.06.2018

شماره:73421605-106.05

موضوع:TPS-Gümrük Statü Belgesi

GENELGE

(2018/06)

20/03/2012 tarih ve 28239 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

در این زمینه،, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

در این زمینه،, gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Gümrük Statü Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-DevIet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvuralar yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idaresi tarafından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca başvuru Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1004 (TPS-Gümrük Statü Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881004000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.1u kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

ایمیل امضا شده است
Cenap Aşcı
باکان.
Müsteşar

[ad_2]