[ad_1]

بیانیه : Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) آن را به عنوان شناسایی شد.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (اداره درآمد)’ndan:

معلوم است که, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 از مقاله (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) آن را به عنوان شناسایی شد.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

از سوی دیگر،, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

[ad_2]