[ad_1]

Açıklama : Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB), TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı A.TR ile EUR.1/EUR.MED elektronik vize geçiş tarihleri hk.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 38850468-163.99[GGM-YOİKK Menşe]
Konu : Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda
Düzenlenmesi

24.05.2018 / 34605971
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ : 11.05.2018 tarih ve 34261287 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya 14 Mayıs 2018 tarihinde tüm idarelerimizde geçirilmiş olup 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri sadece elektronik ortamda düzenlenenebilecektir. Bununla birlikte, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan, EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi hususu 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek olup elektronik sistemde ilk olarak düzenlenecek menşe ispat belgesi konusunda Bölge Müdürlüklerine bilahare bilgi verilecektir.

Ayrıca gümrük idarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçıların düzenledikleri A.TR Dolaşım belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecek olup onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi ve uygulamanın belirlenen tarihlere uygun olarak eksiksiz yürümesini teminen tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Bölge Müdürlükleri

[ad_2]