[ad_1]

Açıklama : Boş konteynerlerin çıkış bildiriminde beyanında sistemsel düzenleme yapılmış olup, düzenleme 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye girer.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 52856264-235
Konu: Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı

20.07.2018 / 36013432
DAĞITIM YERLERİNE

Denizyolu ile yurtdışına giden boş konteynerler, halihazırda çıkış bildiriminin “ihracatla ilgili beyan” alanında “diğer” seçeneği ile konteyner numaraları yazılmadan beyan edilebilmektedir.

Çıkış bildiriminde boş konteyner beyanı ile ilgili olarak, çıkış bildirimi ekranında “İhracatla İlgili Beyan” bölümünün “Tipi” alanına “BKNT’” (Boş Konteyner) seçeneği eklenmesi ve “Tipi” alanında ”BKNT” (Boş Konteyner) seçildiğinde “numarası” sütununda konteyner numaralarının geçerliğinin kontrol edilmesi yönünde sistemsel düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme, 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye alınacak olup; boş konteynerlerin çıkış bildiriminde yukarıda belirtildiği şekilde beyan edilmesi gerekmekledir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Leman Çakır
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (Türklim)
Vapur Donatanları Acenteleri Derneğine
İmeak Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Gümrük Müşavirleri Derneği (İstanbul)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

[ad_2]