[ad_1]

заявление : 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 история (включая эту дату) kadar uzatılmıştır.

Количество решений: 140

11/5/2018 датированный 7143 нумерованный Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, Из того же закона 9 Семнадцатый-й пункт определяется в соответствии с агентом.

1 октября 2018

1/10/2018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Ödeme süresi

Статья 1 - (1) 11/5/2018 датированный 7143 нумерованный Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 история (включая эту дату) kadar uzatılmıştır.

сила

Статья 2 - (1) это решение 1/10/2018 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

исполнительный

Статья 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

[ad_2]