[ad_1]

заявление : e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yapılan değişiklikle; özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç tüm belgelerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verildi.

Cumhurbaşkanlığından:

тема: 2017/21 Циркуляр №

КРУГЛЫЙ

2019/23

14/10/2017 датированный 30210 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2017/21 sayılı Genelgenin dördüncü paragrafında yer alan “(gizlilik dereceli yazılar dışındaki)” ibaresi “(özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç)” şeklinde ve yirmidördüncü paragrafında yer alan “, özel ve hizmete özel yazılar” ibaresi “ve özel olarak nitelendirilen belgeler” şeklinde değiştirilmiştir.

Информация и необходимость угождать.

17 октября 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

[ad_2]