[ad_1]

заявление : Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Статья 1 - 20/3/2015 датированный 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (с), (d), (е), (г), (час) и (Я) параграфы были изменены следующим образом.

“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”

“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.

е) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. идентификационный номер, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta adresi.”

“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).»

"час) ATSS ile yapılan sözleşme.

Я) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”

Статья 2 - Же коммюнике 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (б) и (г) параграфы были изменены следующим образом.

«Б) Araç ruhsatı.”

"грамм) Mali Sorumluluk Sigortası.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

[ad_2]