[ad_1]

заявление : İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak beyanlarda Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzasının bulunması gerektiği hk.

T.C.
Министерство торговли
Европейский союз и Генеральный директорат по внешним связям

номер : 16934678-724.01.02

тема : İhracatçı Beyanı

СТАМБУЛ таможенных брокеров в АССОЦИАЦИИ

интерес: 06.07.2018 датированный 2904 Количество Тип.

Резюмируйте в записанной вами интересующей статье, tedarikçiler tarafından uluslararası ticarette zaman zaman “İhracatçı Beyanı”nın ayn bir belge olarak düzenlenmediği ve söz konusu beyan metninin eşyanın faturasının üzerine yazıldığı belirtilerek, 30 декабрь 2017 датированный 30286 (повторный) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin (ВНА) Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile 25 может 2018 датированный 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında muafiyet sağlanmasına yönelik olarak söz konusu fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılan ihracatçı beyanı metninin kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılabilinmesi durumunda, faturada ayrıca imza/kaşe/unvan bulunmasına gerek olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerekmektedir.

Я прошу информацию.

по электронной почте подписан
Bülent ORHAN TÜREL
служителями.
Руководитель отдела

[ad_2]