[ad_1]

заявление : 72 и 73 Расположенный в некоторых третьих главах железа или нелегированной стали плоских изделий, прутки, провода и профили, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, из нержавеющей стали плоского проката, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25 i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. (сила; 17.10.2018)

Количество решений: 138

Ekli “Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16, 22 и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 датированный 4067 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

1 октября 2018

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

сфера

Статья 1 - (1) это решение, 26/1/1995 датированный 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 датированный 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

Статья 2 - (1) Bu Kararın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hâzineye irat kaydedilir.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(5) Soruşturma sonucunda korunma Önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. В этом случае, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Genel tarife kontenjanı

Статья 3 - (1) Bu Kararın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açılmıştır.

(2) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülük teminata bağlanmaz ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmez.

Belirli ülkeler tarife kontenjanı

Статья 4 - (1) Bu Kararın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün bu Kararın eki Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. Belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için toplam 518.803 ton olarak belirlenmiştir. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçemez.

Другое законодательство

Статья 5 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, начислена, поручено, возвращены, и соблюдать процедуры и положения, касающиеся формы для подключения залога, geçici korunma önlemi olarak uygulanan ek mali yükümlülüğün tescili, начисление, коллекция, возвращение, применяется также в последующей деятельности и подключение к обеспеченным сделкам.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

(3) Это решение 3 С первым абзацем третьей статьи 4 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde açılan tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.

сила

Статья 6 - (1) Bu Karar yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

исполнительный

Статья 7 - (1) Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

Ek-1 Geçici Korunma Önlemi Kapsamı Eşya

строка Группа продуктов GTP Описание товара Tarife Kontenjanı(тон)
1 Листовой прокат 72.08 прокат плоский из железа или стали сплава (ширина 600 мм или более) (HR) (без покрытия) 3.117.670
72.09 Плоский прокат из железа или неиспользовании (ширина 600 мм. или более, CRC, без покрытия)
72.10 Плоский прокат из железа или неиспользовании, ширина 600 мм или более первой (те, с покрытием)
72.11 Плоский прокат из железа и стали, сплава (ширина 600 и без покрытия из них менее мм):
72.12 прокат плоский из железа или стали сплава (ширина 600 мм и менее с покрытием)
72.25 прокат плоский из прочих легированных сталей (ширина 600 mm.ve более)
72.26 прокат плоский из прочих легированных сталей (ширина 600 Менее мм)
2 Uzun Mamuller (прутки, Провода и профили) 72.13 стержень железа или нелегированной стали (HR, в мотках) 558.534
72.14 Прутки из железа или нелегированной стали (только избили, горячекатаные или горячекатаные, в том числе скрученные после прокатки)
72.15 другие прутки из железа или нелегированной стали
72.16 профили из железа или нелегированной стали
72.17 провода из железа или стали сплава
72.27 катанка Другое из легированной стали (HR, в мотках)
72.28 Другие сплава стальные стержни и профили; полые стержни, используемые в сплаве или нелегированной стали бурения
3 Трубы и полые секции 73.03 Трубы из чугуна, полые профили 273.901
73.04 железо (Кроме чугуна) и стальные трубы, трубки и полые профили (бесшовный)
73.05 другие трубы и трубки из черных металлов (сваренный, закрыто в приковываемом или т.п.) (Поперечные сечения внутренней и внешней круговой, наружный диаметр 406,4 мм прохожих)
73.06 другие трубы, трубки и полые профили из железа или стали(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, или аналогичным Capped заклепки из)
4 Paslanmaz Çelikler* 72.19 Плоский прокат из нержавеющей стали (ширина 600 мм. или тех, кто старше 139.934
72.20 Плоский прокат из нержавеющей стали (ширина 600 мм. Те меньше)
5 Железнодорожные и трамвайные линии Расходные материалы 73.02 железнодорожных и трамвайных путей строительных материалов из железа или стали; рельсы, kontrraylar, ножницы языки, лягушки, круизный подшипник и ножницы, стяжки, резьбовые рельсы, traversler, соломка, Подушки и уголки, опорные плиты, сжимающие пластины и шипы, укладка рельсов, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar 27.044

* 7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11 и 7220.12 исключающий

I-2: Ülke Listesi

Afganistan, Ангола, Antigua Ve Barbuda, Arjantin, Албания, Azerbeycan-Nahçıvan, Бангладеш, Barbados, Beyaz Rusya, Belize, Бенин, Боливия, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Буркина-Фасо, Бурунди, Bhutan, Cezayir, Cibuti, острова Кука, Çad, Kongo Dem. Cum., Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Индонезия, Эритрея, Эфиопия, ФАС, Fiji, Fildişi Sahili, Филиппины, Палестина, Fransız Polinez., Gabon, Гамбия, Gana, Гвинея, Gine-Бисау, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika Cum., Южный Судан, Грузия, Haiti, Индия, Honduras, Ирак, Иран, Jamaika, Камбоджа, Kamerun, Кабо-Верде, Черногория, Kazakistan, Кения, Киргизстан, Кирибати, Kolombiya, Komorolar, конго, Kosova, Kostarika, Kuzey Kore, Küba, Лаос, Lesotho, Liberya, Ливия, Lübnan, Мадагаскар, Македония, Малави, Maldivler, Малайзия, Мали, Marshal Adaları, Мозамбик, Meksika, Египет, Mikronezya, Монголия, Молдова, Montserrat, Moritanya, Morityus, Burma (Birmanya/Myanmar), Namibya, Nauru, Непал, Nijer, Нигерия, Nikaragua, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Узбекистан, Пакистан, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Парагвай, Peru, Руанда, Самоа, Sao Tome and Principe, Сенегал, Seyşeller, Сербия, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Somali, Шри Ланка, St.Kitts ve Nevis, St.Lucia, St.Vincent ve Grenadines, Судан, Surinam, Svaziland, Чили, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Doğu Timor, Идти, Tonga, Trinidad ve Tobago, Тунис, Тувалу, Türkmenistan, Уганда, Umman, Uruguay, Иордания, Vanuatu, венесуэльский, Вьетнам, Йемен, Замбия, Zimbabve

[ad_2]