[ad_1]

заявление : Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (экспорт: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (импорт: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 73421605-106.05
тема : TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları

04.07.2019 / 45628903
КРУГЛЫЙ
(2019/27)

20/03/2012 дата и 28239 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (экспорт: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (импорт: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazılarının Tek Pencere Sistemine alınması uygun bulunmuştur.

В связи с этим, 1031 kodlu TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ile 1032 kodlu TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısı başvuruları, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. Uygunluk Yazısı başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca incelenmek üzere kabul edilir.

4. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (экспорт: 2019/5) ya da Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (импорт: 2019/19) kapsamında Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve Sistem tarafından 1031 kodlu TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ya da 1032 kodlu TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısı kodlu e-belge ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5. Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 значный номер лицензии номер / документ линия (пример: Реферанс Нет: 19545419881025000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 Нет. В поле «Документ справочный номер» и «Дата документа» объявлена ​​в области.

6. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Информация и необходимость угождать.

Rıza Tuna TURAGAY
служителями.
заместитель министра

[ad_2]