[ad_1]

заявление : Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 21558579-010.06.02
тема : Fazla Mesai İşlemleri

КРУГЛЫЙ
(2019/38)

Как известно, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 Из Таможенного закона № 221 статья, 07.10.2009 датированный 27369 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 Статья с 21.11.2009 датированный 27413 опубликованного в Официальном бюллетене No. 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu, gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır.

В связи с этим,, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Информация и необходимость угождать.

Рухсар Пеккан
министр

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]