[ad_1]

заявление : Detay Beyan Formlarında dokuma kumaş ve naylon ipliklerdeki yeni uygulamanın 13.8.2018 tarihinde başlayacağı hk.

T.C.

Министерство торговли

Главное управление таможенным

номер : 85593407-165.04

тема : Detay Beyan Formları

01.08.2018 / 36333513

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: a) 25.07.2018 датированный 85593407-165.04/00036128350 Наше письмо от.

б) 27.07.2018 датированный 85593407-165.04/00036191359 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazılarımızla ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 01.08.2018 датированный 36322189 Номер статьи 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamalara İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağından uygulamalar arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla gümrük idarelerince uygulamaya aynı tarihte başlanmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Информация и необходимость угождать.

Эркан ЭРТЮРК

служителями.

Руководитель отдела

Я: 1 adet yazı

распределение:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.

Министерство торговли

Главное управление импортом

номер : 80580945 - 249 – E.78099 01.08.2018

тема : Detay Beyan Formları Hakkında

Министерство торговли

(Главное управление таможенным)

интерес: a) 61382 нумерованный 08.06.2018 tarihli yazımız

б) 72948 нумерованный 17.07.2018 tarihli yazımız

интерес (a)’da kayıtlı yazımızla 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) altında yer alan mensucat için Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik kıymetler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği; интерес (б)’de kayıtlı yazımızda ise iplik detay beyan formuna tabi olan ve 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 и 5402.61 GTP’sinde yer alan naylon ipliklerin “nylon 6 muss”, “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” tipleri için İplik Detay Formlarında oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmişti.

В связи с этим,, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamaların 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştur. В связи с этим,, uygulamalar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla bahse konu değişikliklerin tarafınızca da aynı tarihte uygulamaya başlanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ахмет Эркан ÇETİNKAYIŞ

Генеральный директор V.

[ad_2]