[ad_1]

заявление : İhtisas gümrüğü uygulamasına kapsamında yer alıp, AB den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve İlave Gümrük Vergisi veya Ek Mali Yükümlülüğe tabi olan bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde, tedarikçi ve ihracatçı beyanının Menşe belgesi yerine geçtiği hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :21558579-166.02

тема :İhtisas Gümrüğü Uygulamasında
Menşe İspatı

11.04.2019 / 43418114
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınan 06.07.2018 tarihli 2018-2906.BU sayılı yazıda özetle, ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin tebliğlerde eşyanın Avrupa Birliği (AB) menşeli olması halinde, A.TR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden serbest dolaşıma giriş işleminin yapılabildiği, son dönemde yapılan değişiklikler ile ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla tedarikçiler tarafından menşe şahadetnamesinin yanı sıra ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanının da kullanıldığı ifade edilerek ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla tedarikçiler tarafından ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanının kullanımının yeterli olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

İhtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında yer alıp, AB’den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve “İlave Gümrük Vergisi” veya “Ek Mali Yükümlülüğe” tabi olan bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ilgili mevzuatı uyarınca menşe şahadetnamesi yerine ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı kullanılması eşyanın ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında AB menşeli olarak değerlendirilmesi için yeterlidir.

Информация и необходимость угождать.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
Все таможенные и региональные управления внешней торговли

[ad_2]