[ad_1]

заявление : Çıkış ve giriş gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli ürünler hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :40216608-169.99[GGM-028]

тема :GSM’lerde Serbest Dolaşımda Olan
Yabancı Menşeli Ürün Satılması

29.03.2019 / 43068695
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Как известно 8/8/2017 датированный 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya” başlıklı 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası:

«(1) Yolcu girişi yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’ye giriş yapan yolculara aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Kararın 9 no’lu ekine göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşya,

б) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi eşya,

с) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.

(2) Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi’nde yeralan eşya,

б) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşya,

с) Miktarı ve mahiyeti Bakanlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.” Hükmünü; sekizinci fıkrası:

«(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” Hükmünü; “Yetki” başlıklı 35 inci maddesi ise

«(1) министерство;

a) Mağazaların açılış, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye,

б) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri belirlemeye,

с) Alınacak teminat tutarlarını değiştirmeye,

ç) Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya,

yetkilidir.” Hükümlerini amirdir.

С другой стороны 7104 № «Закон о внесении изменений в Закон о налоге на добавленную стоимость и некоторые законы и указы», 3065 С учетом поправок, внесенных в Закон о налоге на добавленную стоимость, доставка товаров, находящихся в свободном обращении, в стране, предназначенной для продажи в магазинах беспошлинной торговли, рассматривается как экспортная поставка., 4760 С поправкой, внесенной в пронумерованный Закон о ПКТЗ, прилагается Закон о ПКТЗ (III) и (IV) Доставка товаров в нумерованных списках в магазины беспошлинной торговли или их склады освобождается от уплаты налога..

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde;

«Çıkış” gümrüksüz satış mağazalarında 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli elektrikli, elektronik ve dijital ürünler ve aksesuarları, kırtasiye ürünleri, oyun/oyuncaklar, çanta ve valizler, seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, kitap, dergi, CD, DVD, plak vb, текстиль, ayakkabı, giyim ürünleri ve aksesuarları (gözlük, kemer vb), время, mücevherat, takı, bijuteri ürünleri, spor ve kamp malzemelerinin;

«Авторизоваться” gümrüksüz satış mağazalarında ise, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli eşyalardan, 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/B’de yer alanların da satılması uygun bulunmuştur.

Информация и необходимость угождать.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

распределение:
Все краевое управление таможни и торговли

[ad_2]