[ad_1]

заявление : İthalatta imal yılı uygulamasında 2019 yılında üretilen iş makinalarının 29.02.2020 ye kadar ithalatına izin verildiği hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 20117910-111.01
тема : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

31.12.2019 / 50876855
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2019 датированный 50720077 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Информация и необходимость угождать.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

Я: 1 adet yazı

распределение:
Все таможенные и региональные управления внешней торговли

T.C.
Министерство торговли
Главное управление импортом

номер :33183011-501.03
тема : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

26.12.2019 / 50720077
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 датированный 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, также, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ithaline izin verilmiştir.

Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 и 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ахмет Эркан ÇETİNKAYIŞ
Генеральный директор V.

[ad_2]