[ad_1]

заявление : Yolcu çıkış noktalarında nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, yolcu beraberi olarak yurt dışına çıkarılması yasak olan nakdin çıkışına izin verilmemesi hk.

T.C.

Министерство торговли

Генеральный директорат таможенного контроля

номер :87375112-305.20

тема :Nakit Kontrolleri

28.09.2018 / 37558916

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: a) 18.05.2016 датированный 87375112-010.06.99/00016091719 sayılı yazı.

б) 11.08.2016 датированный 87375112-305.20/00018007288 sayılı yazı.

с) 31.08.2016 датированный 87375112-305.20/00018469391 sayılı yazı.

d) 24.07.2017 датированный 87375112-010.06.99/00026721086 sayılı yazı.

е) 13.10.2017 датированный 87375112-305.20/00028567799 sayılı yazı.

Nakit kontrollerinin ve kambiyo mevzuatı hükümlerinin sağlıklı uygulanabilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi için yürütülmesi gereken iş ve işlemler ilgide kayıtlı yazılarımızla talimatlandırılmıştı.

Öte yandan Bakanlığımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda değişik yöntemler kullanılarak yurtdışına yasadışı para çıkarılmasına tevessül edildiğine ilişkin izlenim oluşmaktadır.

Ülkemiz kaynaklarının yasadışı yöntemlerle yurt dışına kaçırılmasını önlemek maksadıyla; Bölge Müdürlüklerince gerekli önlemin alınarak, yolcu çıkış noktalarında nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, Bakanlığımızca çıkarılan Nakit Kontrolleri Genelgelerinin yurt dışına çıkış yapan yolcular ile ilgili hükümlerinin itina ile yerine getirilerek kaynağı itibariyle yolcu beraberi olarak yurt dışına çıkarılması yasak olan nakdin çıkışına izin verilmemesi hususunda;

Информация и необходимость угождать.

Murat YAMAN
служителями.
Генеральный директор V.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükle

[ad_2]