[ad_1]

заявление : İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 и 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu ile 1512.11.91.00.00 gtip lu ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranları 1/8/2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

Количество решений : 2018/11841

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 29/5/2018 датированный 55881 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 30/5/2018 Он согласился на.

ИМПОРТ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Статья 1- 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) и (7) numaralı dipnotlar, 13 третий и 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDEİSMİ тарифная ставка (%)
AB, Европейская ассоциация свободной торговли, F.ADA. ГУР. В-HER. G.KORE MLZY. воспевать. Д-8 D.Ü.
1206.00.91.00.19 другие 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1206.00.99.00.19 другие 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1512.11.91.00.00 Подсолнечное масло 23(1) 23(1) 0 23(1) 23(1) 23(1) 23(1) 23(1)

«(6)’Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 Дата от (включая эту дату) %27 применяется как.
(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 Дата от (включая эту дату) %20,2 olarak uygulanır.”
«(L)Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 Дата от (включая эту дату) %36 olarak uygulanır.”

Статья 2- Bu Karar yayıntı tarihinde yürürlüğe girer.

Статья 3- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

[ad_2]