[ad_1]

заявление : 8539.50.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan LED ampuller ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

Министерство торговли:

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, Позиция статистики таможенного тарифа (GTIP) и определение указанных товаров (под таможенной стоимости в номинальной стоимости только тех блоков, имеющих) Импорт содержит принципы и процедуры, которые будут реализованы перспективны для систем видеонаблюдения.

G.T.İ.P. Описание товара Оценка Единица таможенной (USD / кг *)
8539.50.00.00.00 LED ampuller 14

Кг: вес брутто

применение видеонаблюдения

Статья 2 - (1) Это Коммюнике 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (Главное управление импортом) Он импортируется освидетельствованию, которая состоится. Осмотр Свидетельство о регистрации соответствующего таможенного органа в таможенной декларации.

приложение

Статья 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Министерство торговли (министерство) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. также, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 датированный 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Коммюнике No.:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

экспертиза

Статья 4 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. также, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

Статья 5 - (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 В поле с номером «Справочный номер сертификата» и «Дата документа» объявлена ​​в области. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (пять) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. В противном случае, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

санкция

Статья 6 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

документ Surveillance надзор за использованием информации и документов

Статья 7 - (1) Срок действия документов наблюдения составляет шесть месяцев.

(2) Сертификат проверки, 27/10/1999 датированный 4458 Количество товаров, не исключает применения положений таможенного законодательства в отношении таможенной стоимости. 1 Статья указанное значение, 4458 Нет. Таможенный кодекс реализации статьи о положениях, касающихся таможенной стоимости не является существенным.

сила

Статья 8 - (1) Это коммюнике после даты публикации 30 UNC день вступает в силу.

исполнительный

Статья 9 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

  • Приложение ЗАЯВКА 1 ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ НАДЗОРА
  • I-2 : ДРУГИЕ ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

I-1

ПРОВЕРКА ФОРМА СЕРТИФИКАТ ПРИМЕНЕНИЕ

история: .... / ... / ....

T.C.
В МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ
(Главное управление импортом)
2180 хам. нет: 63 06520 Sogutozu / АНКАРА

Коммюнике по осуществлению надзора за импорт (Коммюнике No.: 2019/4) Что касается импорта, которые мы хотим выполнить в рамках следующих пунктов мы просим документ надзора, выданные от имени нашей компании. Информация, содержащаяся в данном заявлении, является правильной, что, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, Импортирует наша компания может быть проверена на месте властями Генерального директората, прием не должен передавать этот документ и редактор ErUz осуществлять наблюдение.

Информация и тем самым требуется.

Подпись - Stamp

Ad Soyad – Unvan

BAŞVURU SAYISI:

ИМПОРТЕР ИНФОРМАЦИЯ
Firma Unvanı :
Vergi No/TC No: PEP Адрес:
Firma Türü: Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı; Sanayici-Eşyanın Üreticisi; Geleneksel İthalatçı; Yeni İthalatçı, Diğer seçiniz. Электронная почта:
адрес :
Телефон: Ankara İrtibat Tel : факс
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Gelir /Kurumlar Vergisi …………………………..TL …………………………..TL
Daha Önce İmza Sirküsü Verilmiş ise, Verilen Başvurunun Tarih ve Sayısı

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ (если он отличается от импортера)

Ad Soyad/Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. идентификационный номер:
адрес: Электронная почта:
Телефон: факс:

ПОСТАВЩИК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИИ СТРАНЫ

Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
адрес: страна:
Telefon Numarası: факс:
Электронная почта: веб-сайт
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
адрес: страна:
Telefon Numarası: факс:
Электронная почта: веб-сайт
Импортные товары в области информационных
GTIP (12’li):
описание:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Страна происхождения: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli (ФОБ, СИФ, другой):
количество (кг) FOB Değeri: Birim Fiyat CIF/(кг)
количество (номер) СИФ: Birim Fiyat CIF/(номер)

I-2 :

ДРУГИЕ ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

2A- Импортер Форма информации

2В- Экспортер - Производитель Лист данных

2С- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi, Заявление от импортера доверенности, имеющих различные оригинал или нотариально заверенную копию (Оригиналы этих документов приведен в исходном приложении, После завершения соответствующих приложений будут возвращены. Копия указанных документов только до тех пор, подписывающих изменения приведены в последующих приложениях. Первое приложение, которое документирует номер записи истории указан в форме заявки и документы).

2D-проформа или копия коммерческого счета (Проформы или имеющий различные цены за единицу продукции в коммерческом счете показана в виде отдельных элементов. Продукт, описывающий четкое определение каждой позиции счета-фактуры, цена единицы FOB, На основе статистической единице объема и веса отображаются отдельно. страховые и транспортные расходы по счетам, выставленным в соответствии с поставки CIF также указано.)

I-2A: ФОРМА ИНФОРМАЦИЯ ИМПОРТЕР

я- общая информация

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz

Информация о компании

Firma Unvanı:
Vergi No:
телефон: факс:
Эл. почта:
адрес:
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı:
телефон: Электронная почта:

Firmanızın hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hissse payı (%)

Varsa, Firmanınız İştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hissse payı (%)

Varsa, Ortakların İştirakleri

Ortak Adı Soyadı İştirak Edilen Firma Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse Payı (%)

2. История производства компании и / или предоставить информацию о своей торговле продуктами. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Есть ли Ваша деятельность в свободных экономических зонах? Если вы, которая производит продукты, которые осуществляют или торговлю в продуктах? Производство осуществляется в вашей компании, в которой вы этапы производственной деятельности и продукции имеют годовой объем производства до какой компании, как?

4. Собственности вашей компании и / или есть магазин под бизнес? есть, Площадь этого магазина (м2) как? Пожалуйста, укажите адреса складов. Бизнес и / или имущество другой компании, в которой вы используете танки? Если да, то укажите название и адрес склада. У вас есть магазин, который используется под режим таможенного склада?

5. Ваша самая большая компания в конце календарного года 5 Просьба указать приблизительную долю этих клиентов и клиентов.

Тема Информация по применению продукции

6. Определение предмета продукта, спецификации, Подгруппы, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz (Если возможно, обрабатывать товары образцы, katalog, технические книги, иллюстрированные брошюры и т.п.. Добавление документов).

7. пользователи для предмета продукта / Каковы факторы, влияющие на потребительские предпочтения? (Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer …) Есть спрос сосредоточены в определенных видах продукции на рынке? Какие из ваших симптомов.

8. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir. (Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer…..)

9. у входа на рынок в заявке на лицензию продукта, лицензия, против. обязательные или необязательные стандарты и правовые процедуры, такие как, если ваши симптомы. Ваша компания имеет какие из этих документов?

10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları (Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı-Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. Сравните импортированные товары с каналом распределения каналов сбыта, что отечественные производители.

Информация по экономическим показателям

11. Ваша компания занимается покупкой и продажей товаров, подлежащих надзору ТОРГОВОГО ОБЩЕСТВА Пожалуйста, заполните следующие экономические показатели талона.

II- Импортер Merchant Экономические показатели Таблица

Показатели * ГОД **
блок 20.. 20.. 20..
я- Информация о едином пункте
внутренний рынок количество (б)
значение (TL) (с)
Зарубежные продажи количество (d)
значение (TL) (е)
Net Ciro (Всего продаж) значение (TL) (е)знак равно(и с +)
Стоимость проданной продукции значение (TL) (г)
операционные расходы значение (TL) (час)
Чистые расходы по финансированию значение (TL) (я)
Коммерческие расходы значение (TL) (J)знак равно(г + Н + я)
прибыль от основной деятельности (Обычная прибыль) значение (TL) (К)знак равно(е-J)
Товарно-материальные запасы количество (L)
значение (TL)
II- Информация о компании на Генеральном
общий
собственный капитал
значение (TL)
общий
Net Ciro
значение (TL) (N)
общий
Износ
значение (TL) (o)
Внереализационные доходы / расходы
(Сеть)
значение (TL)
Общая годовая операционная прибыль значение (TL)
Корпоративный налог, уплаченный значение (TL)
занятость Столб Количество работников (м)
Месячные брутто-зарплата плата (TL / человеко-месяцев)
дипломированный бухгалтер
Здесь *** :

*Первая часть продажи таблицы его фирм будет заполняться отдельно для каждого продукта.
**Сын 3 Будет завершено в течение многих лет.
*** стол дипломированный бухгалтер Он утвержден.

12. Если ваша компания ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Пожалуйста, заполните следующую таблицу экономических показателей.

Экономические показатели Таблица III-Импортеры

Показатели * блок

лет **

20.. 20.. 20..
я- Информация о едином пункте
производство количество (a)
значение (TL)
Intra-компания Правопреемник и вертикальное использование количество
значение (TL)
внутренний рынок количество (б)
значение (TL) (с)
Зарубежные продажи количество (d)
значение (TL) (е)
Net Ciro (Всего продаж) значение (TL) (е)знак равно(и с +)
Стоимость проданной продукции значение (TL) (г)
операционные расходы значение (TL) (час)
Чистые расходы по финансированию значение (TL) (я)
Коммерческие расходы значение (TL) (J)знак равно(г + Н + я)
Обыкновенная Операционная прибыль значение (TL) (К)знак равно(е-J)
Товарно-материальные запасы количество (L)
значение (TL)
Использование производственных мощностей и потенциала емкость (Сумма / год)
ККО %
Амортизационные отчисления значение (TL)
P =(o)*[(е)/(N)]
II- Информация о компании на Генеральном
общий
капитал
значение (TL)
Net Ciro (Всего продаж) значение (TL) (N)
общий
Износ
значение (TL) (o)
Внереализационные доходы / расходы (Сеть) значение (TL)
Обыкновенная Операционная прибыль значение (TL)
Корпоративный налог, уплаченный значение (TL)
занятость Столб Количество работников (м)
производительность Производство / Люди (а / м)
дипломированный бухгалтер
Здесь *** :

*Первая часть производственных компаний, таблица будет заполнена для каждого продукта.
**Сын 3 Будет завершено в течение многих лет.
*** стол дипломированный бухгалтер Он утвержден.

I-2B: EXPORTERS - ПАСПОРТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Приложение-2B: (EKPORTER - ФОРМА ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

Эта форма состоит из пяти разделов и экспортеров, Она включает в себя информацию о компании и производителя данного товара. Точность информации, представленной в этой форме содержания, Он будет утвержден официальным учреждением в соответствующей стране. На всех страницах вида, производитель фирм и правительственные чиновники будут подписями. также, Подпись уполномоченных официальных учреждений должны быть утверждены турецким консульством. Декларация производителя, На утверждении содержания официальных учреждений и турецкое консульство подтверждение подписи в главе 5 будет иметь место.

(Эта форма состоит из пяти разделов и содержит информацию в отношении экспортера компании, продюсерская компания и продукт обеспокоен. Accuraey содержания информации в этой форме должны быть одобрены официальным органом в соответствующей стране. Все страницы форм должны включать подписи уполномоченных лиц в компании-производителя и официальный орган. Также, подпись уполномоченного лица официального органа должна быть утверждена апостилем турецкого консульства. Заявление продюсера компании, утверждение официального тела из соответствующего содержания, и апостиль турецкого консульства появится в разделе V.)

я. КОМПАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПОРТЕРАМ
(ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ЭКСПОРТЕРА)
титульный (заглавие)
адрес (Адрес)
телефон (телефон)
факс (факс)
Электронная почта (Электронная почта)
Информация о зарегистрированном налоговом органе Экспортеры компании
(Информации в отношении налогового органа Exporter Компания зарегистрирована в)
титульный (заглавие)
адрес (Адрес)
телефон (телефон)
факс (факс)
Электронная почта (Электронная почта)
Дата регистрации и номер (Дата регистрации и номер)
Общая информация о Exporter
(Общая информация О компании Exporter)
Зарегистрированный капитал Сумма (Сумма уставного капитала)
общий оборот (общий оборот)
Иностранный капитал Доля. Если вы Title, адрес, телефон, Укажите факс и иностранные акционер происхождения. (Процентная доля иностранного капитала. Если Exists, Пожалуйста, укажите название, Адрес, телефон, Факс и происхождение иностранных Акционера.)
Количество сотрудников рабочих (Число работников)
Среднемесячная заработная плата на одного работника (Среднемесячная заработная плата на одного работника)
II. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
титульный (заглавие)
адрес (Адрес)
телефон (телефон)
факс (факс)
Электронная почта (Электронная почта)
Информация производителя о зарегистрированной в налоговом органе
(Информации в отношении налогового органа Производителя Компания зарегистрирована)
титульный (заглавие)
адрес (Адрес)
телефон (телефон)
факс (факс)
Электронная почта (Электронная почта)
Дата регистрации и номер (Дата регистрации и номер)
Общая информация о производителе
(Общая информация о компании-производителе)
Производство Дата начала (Инициирование Дата производства)
Объем производства. Указывает тип продукта, произведенного. (Объем производства - Пожалуйста, укажите Выпускаемая продукция.)
Производство лицензия. Просьба указать лицензиат (Производство лицензия. Пожалуйста, укажите лицензиат.)
Зарегистрированный капитал Сумма (Сумма уставного капитала)
общий оборот (общий оборот)
Иностранный капитал Доля. Если вы Title, адрес, телефон, Укажите факс и иностранные акционер происхождения. (Процентная доля иностранного капитала. Если Exists, Пожалуйста, укажите название, Адрес, телефон, Факс и происхождение иностранных Акционера.)
Количество Ежегодного дня работы (Количество рабочих дней в году)
Средние еженедельные часы (Средние рабочие часы в неделю)
Количество сотрудников рабочих (Численность работников, занятых)
Укажите национальные или международные сертификаты качества, находящихся в собственности производителя. (Просьба указать любые национальные или международные сертификаты качества, что является владельцем производителя.)
Среднемесячная заработная плата на одного работника (Среднемесячная заработная плата на одного работника)
III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ продюсерской компании)
показатели (индикаторы)* блок(Ед. изм)** годовой (ЛЕТ)***
20.. 20.. 20..
общая мощность
(Производственная мощность)
количество(Количество)
Общий объем производства
(Общий объем производства)
количество(Количество)
значение(Стоимость)
Всего на внутренний рынок
(Всего продаж на внутреннем рынке)
количество(Количество)
значение(Стоимость)
Общий объем экспорта
(Общий объем экспорта)
количество(Количество)
значение(Стоимость)
Конечные запасы
(Конец периода запасов)
количество(Количество)
значение(Стоимость)
Количество работников
(Количество работников, занятых)
человек (лиц)
Среднемесячная Плата
(Среднемесячная заработная плата на одного работника)
ABD Doları
(Доллары США)
Участие в производстве продукции проформы счета-фактуры Дата (Производство Дата Продукции в проформы счета-фактуры) Месяц / Год
(Месяц год)

* стол, Проформа / Законопроект объявлен будет заполнен для каждого продукта (Таблица заполняется отдельно для каждого продукта в проформы счета / счета-фактуры).
**Количество единиц (номер, килограммовый vs.) а значение единицы (ABD doları, в местной валюте и т.д.) Это будет указано (Количество единиц (куски, кг и т.д.) и стоимости единицы (доллар США, в местной валюте и т.д.) должны быть указаны).
***конец таблицы 3 Информация в течение года будет проходить (Таблица должна содержать данные за последние 3 лет).

IV. СОПУТСТВУЮЩИЕ себестоимости единицы продукции
(БЛОК стоимость продукта обеспокоенных *)
Продукт Количество Единица, Код и описание (Количество Единица, Код и описание продукта)
За единицу затрат производства ПОЗИЦИИ (Затраты для одной единицы продукции) Ввод Сумма -kg, метр, против.
(Количество входных кг., метров и т.д.)
Ввод Цена за штуку
(Цена за единицу ввода)
удельные затраты
(Себестоимость единицы продукции)
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ ПРЯМОЕ И МАТЕРИАЛЫ
(основные материалы)
сырье 1
(Сырье 1)
сырье 2
(Сырье 2)
Сырье для ...
(Сырье…)
DIRECT ТРУД (Прямые затраты труда)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
РАСХОДЫ

(Производственные накладные расходы)
наполнители 1
(Вспомогательные материалы 1)
наполнители 2
(Вспомогательные материалы 2)
Наполнители ...
(Вспомогательные материалы ...)
непрямой труд
(Косвенное труда)
энергия
(энергии)
упаковка
(упаковка)
амортизация
(обесценивание)
другой
(Другие Накладные)
Промышленный блок Себестоимость товаров (Промышленная стоимость на единицу продукции)
Раздел товаров Продажа и общие административные расходы
(продажа, Общие и административные расходы за шт)
Единица продукция Расходы Чистые финансирования (Чистые финансовые расходы за шт)
Коммерческий продукт затрат на единицу производства (Коммерческая стоимость на единицу продукции)

* стол, Проформа / Законопроект объявлен будет заполнен для каждого продукта (Стол должен быть заполнен oııt отдельно для каждого продукта в проформы счета / счета-фактуры).

V. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЕ РАЗДЕЛ
(ДЕКЛАРАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАЗДЕЛ)

A- Rural производитель FIRE (ЗАЯВЛЕНИЕ О продюсерской компании)

Эта форма престь продукт / продукты ................................................ (Торговое наименование) продуцируемых Моя подпись ниже и находится на каждой странице формы Я утверждаю, с. Эта форма является правильной, и что информация, представленная в наших объектах компании, предлагаемые учреждениями, которые будут совершать форму можно проверить в любое время. Эта форма состоит из страницы ....

(я, с моей подписью ниже, и на каждой странице формы, удостоверяет, что товары, указанные с помощью этой формы были изготовлены ..................................... (Название компании). Я обязуюсь, что информация, представленная в данной форме, является точной и может быть проверена в любое время на территории моей компании учреждение, к которому эта форма представляются. Эта форма состоит из ... страниц.)

Объявление (имя) : история (Дата) :
титульный (заглавие) : Печать и подпись :
(Stamp and Signature)

Эта форма подписывается и надлежащим образом уполномоченного лица, ответственная от имени указанных выше компаний.
(Полностью уполномоченный и ответственный человек ЗНАКИ эту форму от имени выше- указанная компания.)


В- ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ (ДОПУЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ официального органа)

Содержание информации, представленной в данной форме, правда, что Фирма Моя подпись ниже и находится на каждой странице формы Я утверждаю, с.

я, с моей подписью ниже, и на каждой странице формы, утверждать, что содержание информации / данных, предоставленных в этой форме компании, является точным.

Объявление (имя) : история (Дата) :
титульный (заглавие) : Печать и подпись
(Печать и подпись)
:

С-ТУРЕЦКИЙ ПОСОЛЬСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ (АПОСТИЛЬ турецкой КОНСУЛЬСТВЕ)
Турецкое Подтверждение Консульства
Турецкое консульство Апостиль

__________________________________________________

[ad_2]