[ad_1]

заявление : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler eklenmiştir.

Министерство торговли:

Статья 1 - 31/12/2018 датированный 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.

Статья 2 - Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Статья 3 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
31/12/2018 30642 (4. повторный)
О внесении изменений в коммюнике был опубликован в Уведомлении Официальный вестник
исторический подсчитывать
20/8/2019 30864

[ad_2]