[ad_1]

заявление : 2019/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; Bir gümrük beyannamesi kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için 50 kg a kadar olan muafiyet sınırı 25 kg a düşürüldü, İthal edilecek eşyanın Dokuma Kumaş, Örme Kumaş, İplik ve Elyaf olması halinde ürünün cinsine göre Detay Beyanlarından uygun olanın doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi şartı getirildi.

Министерство торговли:

Статья 1 - 31/12/2018 датированный 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2019/1)'в 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

Статья 2 - Же коммюнике 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

«(2) İthal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde EK III’te yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, örme kumaş cinsi eşya olması halinde “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı”nın da tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir.”

Статья 3 - Aynı Tebliğin EK III’üne ekte yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı” eklenmiştir.

Статья 4 - Это Коммюнике 1 inci maddesi yayımını takip eden 15 inci gün, Вступает в силу на дату публикации других веществ.

Статья 5 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
31/12/2018 30642 (4. повторный)

»

DOKUMA KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
……………tarih ……………sayılı fatura kapsamında Türkiye’ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan dokunmuş kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri;
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon-Suni-İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN İplikler) [я] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi [II] Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi [III]
Kumaşı Oluşturan İpliğin Detayları Fiber İplik Kompozisyonu Fiber İplik Kompozisyonu
Çözgü% Atkı% Çözgü% Atkı%
Karde-Openend pamuk Polyester tops
İplik Cinsi İplik Kompozisyonu İpliğin Türü Penye pamuk Polyester tops(renkli)
Çözgü% Atkı% цепь Viskon
ITY Polyester Yarımat Polyester Viskon (renkli)
DTY Polyamid Trilobal Polyester (renkli) Yün tops
SDY Viskon Cationic Polyamid Yün tops(renkli)
NEP шелк Dope Dyed Viskon Tiftik
Double compenent
(Renkli)
Metalik Full Dull Viskon (Renkli) Tiftik(renkli)
Suni İpek Bright Akrilik Keten tops
другой (tanımla) Asetat Covered Yarn Polyester tops Akrilik
Ramı другой (tanımla) Suni İpek Suni İpek
другой (tanımla) Rami Rami
Asetat Asetat
другой (tanımla) другой (tanımla)
SÜTUN IV SÜTUN V SÜTUN VI
Dokunmuş Kumaş Detayı İplik No. Çözgü Atkı Menşe Ülkesi:
Ne Страна отправления:
Dokuma Şekli Mamul Şekli Kumaş Detayları Nm Fatura Tarih. нет:
Özellikler ветчина Mamul Denye Fatura Miktarı (Metre):
Bezayağı Boyalı En (см) там (TPM) Fatura Miktarı (M2):
Dımı Kasar Ağırlık (gr/mt) Bobin boyama Evet Hayır Evet /Hayır Сумма счета-фактуры (Döviz Cinsi)
Armurlu Ön işlem Ağırlık (gr/ m2) Şantuk Evet Hayır Evet /Hayır Brüt kg.
Saten ветчина Çözgü sıklığı (Adet cm) Elastomer Çözgü% Atkı% Net Kg.
Çift bezayağı Denim EA Özel tanımlama notları
Kadife Baskılı Atkı sıklığı (Adet cm) другой (tanımla)
Fitilli kadife İnceltme Desiteks Çözgü Atkı
другой (tanımla) Dtex
Yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Место и дата, ...............

Адрес импортера

İthalatçının İmzası

ПРИМЕЧАНИЯ:

1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların üreticisi tarafından doldurularak üreticinin yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacak ve ithalatçı adına yetkili personelin imzası ile teyit edilecektir.

2-Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı’nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II Kısa Elyaf veya III. Uzun Elyaf olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre elyaf ile ilgili kutuya (Икс) işareti konulacaktır. İplik üretim sisteminde belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır.

3-İpliği oluşturan elyaf kompozisyonu yüzdeleri çözgü ve atkı olarak hizalarındaki elyaf kutusuna yazılmalıdır.

4- Sütun IV, dokuma türü, mamul kumaş tipi ve kumaşın ham ve mamul değerlerini içermekte olup, hizalarındaki ilgili kutuya (Икс) işareti konulmalıdır.

5- Sütun V, iplik numarası, büküm turunu ve varsa elastomer elyaf detayını içermektedir. Eğer çözgüde ve atkıdaki iplik numarası birden fazla ise, kullanılan ipliğin ortalama iplik numarası yazılır.

6-Sütun VI. malın yükleme detaylarını içermektedir.

»

»

ÖRME KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
………………….tarih, …………………… sayılı fatura kapsamında Türkiye’ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabi elyaflardan örme kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri
İPLİK ELYAF CİNSLERİ İPLİK NO.1 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.2 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.3 KULLANIM MİKTARI
(Gr/Kg) (Gr/Kg) (Gr/Kg)
Open-end Pamuk İpliği
Karde Pamuk İpliği
Penye Pamuk İpliği
Viskon İplik
Keten İplik
Rami İplik
Tiftik İpliği
Yün İplik
Akrilik İplik
Asetat İplik
Polyester Düz İplik (SDY)
Polyester Tekstürize İplik (DTY)
Polyester ITY İplik
Polyester Özel İplik (NEP)
Viskose (Floş-Suni İpek) İplik
Polyester Renkli İplik
Polyamid (Naylon) İplik
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic iplik
Cupro iplik
Elastomer İplik
другие (Tanımla)
Örme Kumaş Detayı
İplik Özelliği Örme Şekli Örme Mamul Kumaş Özelliği
İplik No. 1 2 3 Atkı örme Çözgü örme Özellikler Tam dolu Yarı dolu
там (TPM) Düz (Tek plaka) Düz (Tek plaka) Kasar
Bobin boya Düz (Çift plaka) Düz (Çift plaka) Şardon
Elastomer Jakarlı Jakarlı Traş (Kadife)
EA 78 Dtex Çizgili > 5 см Çizgili > 5 см Reaktif baskı
EA 44 Dtex Çizgili < 5 см Çizgili < 5 см Ronjan baskı
EA 22 Dtex Ringel Ringel Dispers baskı
другой (Tanımla) Velür (Kadife) Velür (Kadife) Pigment baskı
Elastomerli Elastomerli Boya Tek Çift
другой (Tanımla) другой (Tanımla) Boyama
Menşe Ülkesi: Brüt Kg:
Sevk Ülkesi: Net Kg:
Fatura Tarih, нет: Özel tanımlama notları
Fatura Miktarı (Кг):
Fatura Miktarı (M2):
Сумма счета-фактуры (Döviz Cinsi):
Я нижеподписавшийся, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.Yer ve Tarih İthalatçının Adresi İthalatçının imzası

NOTLAR1- Örgü Kumaş Üretici Beyanı’nın doldurulmasına kumaş üretiminde kullanılan iplik cinslerinin kullanım miktarlarına göre Gr. Ağırlıklarının belirtilmesiyle başlanacaktır. Yukarıda belirtilen iplik cinsleri dışında bir iplik kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. (Elastomer dahil toplam ağırlık 1000 gram’ı geçemez.)

2- İplik özelliklerinde varsa büküm için tur sayısı (TPM) yazılacak, bobin boya ve elastomer özellikleri karşısındaki kutuya (Икс) işareti konulacaktır.

3- Yine örme şekli ve mamul kumaş hizalarındaki ilgili kutuya (Икс) işareti konulacaktır.

4- Son olarak malın yükleme detayları ilgili hanelerine doldurulacaktır.

»

»

İPLİK DETAY BEYANI
………………………..tarih, ………………..sayılı fatura kapsamında Türkiye’ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan iplikler için beyanı gerekli bilgiler ve iplik özellikleri:
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon -Suni İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN iplikler) [я] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi
[II]
Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi
[III]
волокно İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
İpliğin Türü волокно İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
волокно İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
Polyester düz (SDY) Yarımat Karde Pamuk Polyester Tops
Polyester düz (SDY) (Renkli) Üçgen Kesit Penye Pamuk Polyester Tops Renkli
Polyester tekstürize (DTY) Katyonik Keten Tops Viskon
Polyester tekstürize (DTY) (Renkli) Dope Dyed Rami Viskon Renkli
Polyester ITY Boyalı (Koyu) Polyester Viskose (Floş-Suni ipek)
Polyester ITY (Renkli) Boyalı (открыто) Polyester Renkli Tiftik
Polyester Özel (NEP) IMG/ASG=DTQ KATLAMA İPL. Polyamid (Naylon) Tiftik Renkli
Polyester Özel (NEP) (Renkli) Viskon Cupro
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic PARLAK/SÜPER PARLAK İPL. Viskon Renkli Polyamid (Naylon)
Viskose(Floş- Suni ipek) Asetat
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli) FLAME RETARDENT İPL Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic
Metalik другой (tanımla) Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli) Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic(Renkli)
Cupro Cupro Keten Tops
Polyamid (Naylon)
Asetat Tiftik Akrilik
Penye Pamuk Tiftik Renkli Akrilik (Renkli)
Viskon Akrilik Rami
Viskon Renkli Akrilik (Renkli) Metalik
Viskose(Floş-Suni ipek) Asetat Geri dönüşümlü yün elyafı
Keten Tops Metalik Yün Tops
Rami Geri dönüşümlü yün elyafı Yün Tops Renkli
Yün Tops Yün Tops Karde Pamuk
Yün Tops Renkli Yün Tops Renkli Penye Pamuk
другой(tanımla) другой(tanımla) другой(tanımla)
Elastomer EA 78 Dtex Elastomer EA 78 Dtex Elastomer EA 78 Dtex
Elastomer EA 44 Dtex Elastomer EA 44 Dtex Elastomer EA 44 Dtex
Elastomer EA 22 Dtex Elastomer EA 22 Dtex Elastomer EA 22 Dtex
SÜTUN IV SÜTUN V Я нижеподписавшийся, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.
Место и дата,Адрес импортера :

İthalatçının imzası :

İPLİK ÖZELLİKLERİ Menşe Ülkesi:
Üretim Sistemi Ring / Openend Страна отправления :
İplik Birim Kodu Numarası Fatura Tarih, нет. :
Ne Fatura Miktarı(Кг) :
Nm Сумма счета-фактуры(Döviz Cinsi):
Denye Brüt Kg :
Flaman Net Kg :
Dtex No. специальные
Tek kat büküm(TPM)
Tek kat büküm(INCH)
Tek Kat Büküm(elastomersiz) Evet/Hayır
Tek Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Çok Kat Büküm(elastomersiz Evet/Hayır
Çok Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Bobin boyama Evet/Hayır
Şantuk Evet/Hayır
Merserize, Ağartma, Optik Beyaz Evet/Hayır
Yakma Evet/Hayır
ПРИМЕЧАНИЯ:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.2- İplik Detay Beyanı’nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II. Kısa Elyaf iplik veya III. Uzun Elyaf İplik olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre İplik Elyaf Kompozisyonu kutusuna kullanılan elyaf yüzdesi yazılacaktır. Belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise diğerleri kutusuna veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. İplik üretiminde elastomer kullanılmışsa kullanım yüzdeleri yazılacaktır. İplik türü I. No.lu Devamlı Liflerden Elyaftan mamul ise ayrıca iplik türü ilgili hanesine X işareti konulmalıdır.3- IV. Sütunda Üretim Sistemi karşısına Ring veya Open-end oluşu işaretlenecek ve ilgili iplik birim kodunun karşısına iplik numaraları, büküm sayıları (TPM veya INCH cinsinden) yazılarak , diğer tanımlar evet veya hayır olarak işaretlenecektir.

4- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.

»

»

ELYAF DETAY BEYANI
………………………..tarih, ………………..sayılı fatura kapsamında Türkiye’ye ithal edilecek olan sentetik elyaflar için beyanı gerekli bilgiler ve elyaf özellikleri:
POLYESTER ELYAF – TOW – TOPS [ я ] AKRİLİK ELYAF [ II ]
волокно 1 denye ve üzeri Beyaz Elyaf-Tow 1 denye altında Beyaz Elyaf-Tow волокно 2,0 - 5,0 denye 1,5 denye ve altındakiler 6,0 denye ve üstündekiler
5503. 20 5501.30.00
5501. 20 5503.30.00
5506. 20
Yanmazlık Renkli (Siyah ve Optik Hariç)
Hollow Siyah
Silikonlu Optik
Hollow Silikonlu Tops
Siliconized Conjugate
hollow siliconized conjugate
Low Melt
Katyonik farkı
Bico/Spiral Crimp
Optiklik (Standard Beyaz’a göre)
Siyah
Renkli
Tops
SÜTUN [ III ] Я нижеподписавшийся, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.Yer ve Tarih,

Адрес импортера :

İthalatçının imzası :

Menşe Ülkesi :
Страна отправления :
Fatura Tarih, нет. :
Fatura Miktarı(Кг) :
Сумма счета-фактуры(Döviz Cinsi):
Brüt Kg :
Net Kg :
Özel tanımlama notları:
ПРИМЕЧАНИЯ:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.2- Elyaf Detay Beyanı’nın doldurulmasına elyafın polyester veya akrilik olmasına göre ilgili GTİP denye hücresine X işareti konularak başlanacaktır.3- Daha sonra elyaf ek özellikleri ilgili hücrelere X işareti konulacaktır.
4- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.

[ad_2]