[ad_1]

заявление : 3207.40.85.00.00 SIR (ASTAR) 0,6 USD/ Brüt kg gözetim uygulaması gelmiştir. 12.06.2018 tarihli konu tebliğ 30. Gün yürürlüğe girer.

Коммюнике по осуществлению надзора за импорт (нет: 2018/13) (12.06.2018 T. 30449 s. Р.Г.)

Министерство экономики:

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, Позиция статистики таможенного тарифа (GTIP) и определение указанных товаров (под таможенной стоимости в номинальной стоимости только тех блоков, имеющих) Импорт содержит принципы и процедуры, которые будут реализованы перспективны для систем видеонаблюдения.

G.T.İ.P. Описание товара Оценка Единица таможенной (USD / кг *)
3207.40.85.00.00 другие 0,6

*вес брутто

применение видеонаблюдения

Статья 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (Главное управление импортом) Он импортируется освидетельствованию, которая состоится. Осмотр Свидетельство о регистрации соответствующего таможенного органа в таможенной декларации.

приложение

Статья 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Министерство экономики (министерство) İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 датированный 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (импорт:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup EK-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

экспертиза

Статья 4 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

Статья 5 - (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 В поле с номером «Справочный номер сертификата» и «Дата документа» объявлена ​​в области. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (пять) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. В противном случае, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

санкция

Статья 6 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

документ Surveillance надзор за использованием информации и документов

Статья 7 - (1) Срок действия документов наблюдения составляет шесть месяцев.

(2) Сертификат проверки, 27/10/1999 датированный 4458 Количество товаров, не исключает применения положений таможенного законодательства в отношении таможенной стоимости. 1 Статья указанное значение, 4458 Нет. Таможенный кодекс реализации статьи о положениях, касающихся таможенной стоимости не является существенным.

сила

Статья 8 - (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 UNC день вступает в силу.

исполнительный

Статья 9 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]