[ad_1]

заявление : Китай, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcılar için 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 8/9/2018 датированный 30529 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2018/32) с Китайской Народной Республикой, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)«Запущенный для продуктов и Т. C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

б) Италия: İtalya Cumhuriyeti’ni,

с) закон: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

d) Сербия: Sırbistan Cumhuriyeti’ni,

е) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

е) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

экспресс.

решение

Статья 4 - (1) В результате исследования, проведенного, был найден сбросами случай истечения существующих мер и продолжения или повторения травмы, вероятно, произойдет. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) В связи с этим,, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 19/9/2013 датированный 28770 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2013/17) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, регулирование 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Firma Антидемпинговые меры
(CIF Bedelin %)
8516.10.80.00.19 другие Китай Ariston Thermo (Китай) Co. Ltd. 22%
другие 49%
Италия Ariston Thermo S.p.A. 12%
Ferroli S.p.A. 16%
другие 24%
Сербия Tüm Firmalar 29%

приложение

Статья 5 - (1) Таможенные органы, Это Коммюнике 4 CN в статье, определение и страны происхождения товаров, указанных вещей, Без ущерба для положений других законодательных актов, Они заряжены окончательные антидемпинговые меры по импорту, охватываемые суммы, указанной в условиях режима свободной циркуляции.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 Таблица является третьим определение статьи в статье.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

сила

Статья 6 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]