[ad_1]

заявление : Çin menşeli 7607.11 и 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 25/5/2019 датированный 30784 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2019/18) происходящих в Народной Республике Китай 7607.11 и 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ürününe yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) Çin: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

б) GTP: Тариф позиции таможенной,

с) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

ç) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

d) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

экспресс.

решение

Статья 4 - (1) В результате исследования, проведенного, был найден сбросами случай истечения существующих мер и продолжения или повторения травмы, вероятно, произойдет. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) В связи с этим,, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/7/2014 датированный 29072 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2014/25) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, регулирование 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Описание товара Страна происхождения Антидемпинговые меры (CIF Bedelin %)
7607.11 Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler Китай % 22
7607.19 другие

приложение

Статья 5 - (1) Таможенные органы, Это Коммюнике 4 üncü maddesinde GTP, определение и страны происхождения товаров, указанных вещей, Без ущерба для положений других законодательных актов, Скорость они заряжали по показанным окончательным мерам против демпинга импорта в рамках режима свободного обращения.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve bu Tebliğin 4 Таблица является третьим определение статьи в статье.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) регулирование 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

сила

Статья 6 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]