[ad_1]

заявление : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 и 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 12/4/2019 датированный 30743 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) Германия: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

б) CHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

с) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

ç) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

d) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

е) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

экспресс.

решение

Статья 4 - (1) В результате исследования, проведенного, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) В связи с этим,, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 датированный 28989 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 датированный 29385 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, регулирование 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Firma Dampinge Önlemi ($/м2)
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat Parkeler Германия Falquon GmbH 0,00ABD Doları/ m2
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30ABD Doları/ m2
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33ABD Doları/ m2
Classen Industries GmbH 0,31ABD Doları/ m2
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53ABD Doları/ m2
другие 1,05ABD Doları/ m2
Китайский фолк
Республика
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 1,60 ABD Doları/ m2
Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd
Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd
Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.
Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.
Diğer firmalar 2,40 ABD Doları/ m2

приложение

Статья 5 - (1) Таможенные органы, Это Коммюнике 4 üncü maddesinde GTİP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, Без ущерба для положений других законодательных актов, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 Таблица является третьим определение статьи в статье.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) регулирование 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

сила

Статья 6 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]