[ad_1]

заявление : 2015/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Çin menşeli 3921.13 gtip lu koagüle suni deriler için de dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir.

Министерство торговли:

Статья 1 - 12/4/2015 датированный 29324 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2015/9)'в 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(1) Önlem konusu ürün 5603.14 и 3921.13 GTP’leri altında yer alan koagüle suni derilerdir.

(2) Önleme konu olan koagüle, dokunmamış mensucatın üzerine poliüretan kaplanması suretiyle elde edilen bir tür kumaş veya dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan deri taklitleri olup suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.”

Статья 2 - Же коммюнике 26 Статья n была изменена следующим образом.

«Статья 26 - (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın ithalatında tabloda yer aldığı şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTP Описание товара Страна происхождения Антидемпинговые меры
(ABD Doları/Kg)
5603.14 Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 вес 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat Китай 1,9 ABD Doları/Kg
3921.13 Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, м2 вес 150 gr’ı geçen deri taklitleri Китай 1,9 ABD Doları/Kg”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
12/4/2015 29324

[ad_2]