[ad_1]

заявление : 72 го 73 Расположенный в некоторых третьих главах железа или нелегированной стали плоских изделий, прутки, провода и профили, malzenıe железнодорожных и трамвайных линий, из нержавеющей стали плоского проката, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına ÖNERİDE bulunulmuştur.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) это Коммюнике, 27/4/2018 датированный 30404 Коммюнике по импорту гарантий опубликовано в официальном бюллетене (Коммюнике No.: 2018/3) çerçevesinde soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

решение

Статья 2 - (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Ek-1’de yer alan tabloda gösterilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen şekilde ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Ara İnceleme Raporu

Статья 3 - (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı Ara İnceleme Raporu Bakanlığın internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) adresinde “Kurumsal” başlığı altında İthalat Genel Müdürlüğünün “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yayımlanmıştır.

сила

Статья 4 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 5 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Ek-1 Geçici Önlem Uygulanacak Ürün Listesi

строка Группа продуктов GTP Описание товара Tarife Kontenjanı(тон) Дополнительная материальная ответственность (%)
1 Листовой прокат 72.08 прокат плоский из железа или стали сплава (ширина 600 мм или более) (HR) (без покрытия) 3.117.670 25%
72.09 Плоский прокат из железа или неиспользовании (ширина 600 мм. или более, CRC, без покрытия)
72.10 Плоский прокат из железа или неиспользовании, ширина 600 мм или более первой (те, с покрытием)
72.11 Плоский прокат из железа и стали, сплава (ширина 600 и без покрытия из них менее мм):
72.12 прокат плоский из железа или стали сплава (ширина 600 мм и менее с покрытием)
72.25 прокат плоский из прочих легированных сталей (ширина 600 mm.ve более)
72.26 прокат плоский из прочих легированных сталей (ширина 600 Менее мм)
2 Uzun Mamuller (прутки, Провода и профили) 72.13 стержень железа или нелегированной стали (HR, в мотках) 558.534
72.14 Прутки из железа или нелегированной стали (только избили, горячекатаные или горячекатаные, в том числе скрученные после прокатки)
72.15 другие прутки из железа или нелегированной стали
72.16 профили из железа или нелегированной стали
72.17 провода из железа или стали сплава
72.27 катанка Другое из легированной стали (HR, в мотках)
72.28 Другие сплава стальные стержни и профили; полые стержни, используемые в сплаве или нелегированной стали бурения
3 Трубы и полые секции 73.03 Трубы из чугуна, полые профили 273.901
73.04 железо (Кроме чугуна) и стальные трубы, трубки и полые профили (бесшовный)
73.05 другие трубы и трубки из черных металлов (сваренный, закрыто в приковываемом или т.п.) (Поперечные сечения внутренней и внешней круговой, наружный диаметр 406,4 мм прохожих)
73.06 другие трубы, трубки и полые профили из железа или стали(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, или аналогичным Capped заклепки из)
4 Paslanmaz Çelikler* 72.19 Плоский прокат из нержавеющей стали (ширина 600 мм. или тех, кто старше 139.934
72.20 Плоский прокат из нержавеющей стали (ширина 600 мм. Те меньше)
5 Железнодорожные и трамвайные линии Расходные материалы 73.02 железнодорожных и трамвайных путей строительных материалов из железа или стали; рельсы, kontrraylar, ножницы языки, лягушки, круизный подшипник и ножницы, стяжки, резьбовые рельсы, traversler, соломка, Подушки и уголки, опорные плиты, сжимающие пластины и шипы, укладка рельсов, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar 27.044

* 7219.11, 7219.12, 7219.13,7219.14,7219.21,7219.22,7219.23,7219.24,7220.11 и 7212.20 исключающий

[ad_2]