[ad_1]

498-2-Икс

Генеральный директорат таможни 28.01.2020 датированный 51766297 Номер HK сообщения. (40. Fasıl Sheet Edge Rubber Тип Ставка НДС на товары)

4008.21.90.00.00 Эластичные товары по краю простыни в коде HS (II) нумерованный список (B / 4), (Б / 6-а) или (B / 9) Поскольку это не входит в заказ, общая ставка импорта или доставки (%18) Облагается НДС.

498-1-Икс

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sira Нет: 1)«О внесении изменений в Коммюнике в HK. (Sira Нет: 2) (05.02.2020 T. 31030 s. Р.Г.)

1 seri nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; plastik poşet ibaresi plastik ürünler olarak değiştirildi; Geri Kazanım Katılım Payı kapsamı genişletildi; plastik poşet beyannamesi verilmesi konusunda 2020 yılında uygulanacak yeni kriterler belirlendi; 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler eklendi.

497-3-Икс

Циркуляр №: 2020/2 (Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi) л.с..

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

497-2-Икс

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7220 л.с.. (01.02.2020 T. 31026 s. Р.Г.)

25 октября 2017 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması onaylanmıştır.

497-1-Икс

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş?Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hk. (01.02.2020 T. 31026 s. Р.Г.)

Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin 31 декабрь 2020 tarihine kadar sürecek olan geçiş?dönemi süresince kurumların AB ve BK ile ilgili iş ve işlemlerinde dikkate alınacak kriterler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

[ad_2]