[ad_1]

заявление : 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yetkileri Sona Erecek YGM ler Tarafından Yapılacak İşlemler hk.

T.C.
Министерство торговли
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

номер : 82858591-161.02.99
тема : 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yetkileri Sona Erecek YGM’ler Tarafından Yapılacak İşlemler

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” başlıklı 576 Первый абзац статьи (г) в повороте “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak”; (г) в повороте “Altmış beş yaşını doldurmamış olmak” (07.10.2016 датированный 29850 Официальный вестник) Статья.

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Yönetmeliğin 576’ncı maddesinin birinci fıkrasının (г) и (г) bentlerinde belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.” это называется.

В связи с этим, mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkileri 31.12.2019 tarihinde son bulacak olup sistem tarafından işlem yapmaları engellenecektir. Yetkileri sona eren yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri ile bu yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılmış olan tüm sözleşmeler de bu tarihte geçerliliğini yitirecektir. В связи с этим,, 31.12.2019 tarihi itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin şahsı tarafından ya da vekilince vekaleten işlem yapılması mümkün bulunmadığından antrepolara eşya giriş-çıkış işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar yeni tespit sözleşmelerinin yapılması gerekmektedir.

С другой стороны, AN6 ve AN8 tespit raporları ile 2019/2 dönemine ait AN7 tespit raporlarına ilişkin sayım ve tespitlerin en geç 31.12.2019 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. AN6, AN7, AN8 tespit raporlarının varsa diğer tespit raporlarıyla birlikte 10.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında YGMS üzerinden gümrük idaresine sunulabilmesine imkân tanınacak olup bu tarihler arasında tamamlanmayan işlemler için ayrıca ek süre verilmeyecektir.

В связи с этим, Bölge Müdürlüğünüze bağlı antrepolar ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

по электронной почте подписан
Savaş MALKOÇ
служителями.
Генеральный директор V.

распределение : Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]