[ad_1]

заявление : 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.

TC.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Управление рисками и Главное управление контроля

12.06.2018

номер:73421605-106.05

тема:Сертификат TPS-таможенный статус

КРУГЛЫЙ

(2018/06)

20/03/2012 дата и 28239 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2012/6 В рамках циркуляра премьер-министра «Система единого окна в таможенных службах» продолжаются усилия по расширению системы «единого окна» под руководством нашего министерства..

В связи с этим,, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

В связи с этим,, gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Gümrük Statü Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-DevIet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvuralar yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idaresi tarafından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca başvuru Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1004 (Сертификат TPS-таможенный статус) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 значный номер лицензии номер / документ линия (пример: Реферанс Нет: 16545419881004000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.1u kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Информация и необходимость угождать.

по электронной почте подписан
Cenap Aşcı
служителями.
заместитель

[ad_2]