[ad_1]

заявление : 25 октября 2017 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması onaylanmıştır.

Kanun No. 7219

Kabul Tarihi: 28/1/2020

Статья 1 - (1) 17 может 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Статья 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Статья 3 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Статья 4 - (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/01/2020

[ad_2]