[ad_1]

заявление : 2020/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu hk.

T.C.
Министерство торговли
Сведения о безопасности и Генеральная инспекция директорат

номер : 24545304-553.02

тема : Kapsam Değerlendirmesi

12/02/2020 - 52263098
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес : 03.02.2020 tarihli yazınız.

İlgi yazınızda, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Безопасность и контроль товаров: 2020/9) kapsamında yer alan 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde mezkur Tebliğ kapsamı dışında değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu ürünlerin motorlu kara taşıtlarında kullanıma mahsus olduğuna ilişkin gerekli işaretlemelerin ürün üzerinde olması ve eşyanın motorlu taşıtlarda kullanıma özel olduğunu gösteren belgelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından uygun görülmesi halinde ilgili ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Я прошу информацию.

по электронной почте подписан
SANEM YILDIZ
служителями.
Руководитель отдела

распределение:
Ассоциация таможенных брокеров в Анкаре
Бурса Ассоциация таможенных брокеров
Стамбул Ассоциация таможенных брокеров
Измир Ассоциация таможенных брокеров
Mersin Gümrük Müşavirler Derneği

[ad_2]