[ad_1]

заявление : Yeniden değerleme oranı 2019 В течение года % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) Он был идентифицирован как.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (администрирование доходов)«От:

Как известно, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 Из статьи (В) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 В течение года % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) Он был идентифицирован как.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

С другой стороны,, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

[ad_2]