[ad_1]

Açıklama : Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat işlemlerinin Elektronik Kayıt Sistemi ile gerçekleştirilmesi hk.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 10724253-719-E.2487915
Konu : Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat Elektronik Kayıt Sistemi

DAĞITIM YERLERİNE

Canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri ve gerekli durumlarda ithalat izin işlemleri Bakanlığımız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Bakanlığımız çalışmaları neticesinde tüm bu iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alınabilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Söz konusu sisteme https://hbs.tarbil.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

Kayıt sistemi “ithalat” ve “transit” bölümlerinden oluşacak olup “ithalat” bölümü 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm yetkili birimlerimizde kullanılmaya başlanacaktır. Bu tarihten itibaren ithal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemleri, ithalatçıların ve Bakanlığımız birimlerinin kullanacağı web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirilecektir.

Belirtilen kayıt sistemi için gerçek veya tüzel her ithalatçı Bakanlığımız VSKN Müdürlüğü/İI/İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak hiçbir prosedür olmadan, ücret ödemeden TC Kimlik No/Vergi No ile kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. İthalatçı kişi veya firmalar adına işlem gerçekleştirecek kişiler noter onaylı yetki belgelerinin aslı ile yine bu birimlerimize başvurarak sistemden ilgili firma adına yetkilendirileceklerdir.

İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön bildirimler ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki Kontrol Belgesi müracaatları 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu tarihten önce alınmış ve halen geçerliliği olan kontrol belgeleri ile yapılacak ithalatlarda, belgede belirtilen giriş kapısının bulunduğu yetkili Veteriner Sınır Kontrol Noktası/İI Müdürlüğü’ne müracaat edilecek ve bu müdürlük tarafından kontrol belgesinin sisteme kaydı yapılacaktır.

Sistem ile ilgili duyuru Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfalarında yayımlanmış olup duyuruda da belirtilen
http://content.tarimtv.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.aspxl linkinde sistemin kullanımını açıklayan video bulunmaktadır. Ayrıca ilk kullanım aşamasında, başvurulan Müdürlük personelinden de bilgi alınabilecektir.

Yukarıda belirtilen konu hakkında üyeleriniz/mükelleflerinizin en kısa süre içerisinde bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz. ve rica ederim.

Doç. Dr. Veli GÜLYAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Türkiye Odalar Borsalar Birliğine
ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİNE
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİNE
İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ. BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASINA

[ad_2]