[ad_1]

Açıklama : Güney Koreden yapılacak ithalat işlemlerinde, menşe beyanının Güney Koredeki ihracatçı firma tarafından yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerimizce kontrol edilmesi ve usulüne uygun yapılan menşe beyanlarının 2019/6 sayılı Genelge nedeniyle otomatik olarak sonradan kontrole gönderilmemesi hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-163.01.06

Konu :Güney Kore Menşe Beyanı
Sonradan Kontrol

08.01.2020 / 51126061
DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/6 sayılı Genelgesi uyarınca, ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Genelge’de belirtilen durumlar için öncelikle ihracatçı firmadan geçerli menşe beyanı talep edilmesi, ardından söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, bundan sonra Güney Kore’den yapılacak ithalat işlemlerinde, menşe beyanının Güney Kore’deki ihracatçı firma tarafından yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerimizce kontrol edilmesi ve usulüne uygun yapılan menşe beyanlarının anılan Genelge nedeniyle otomatik olarak sonradan kontrole gönderilmemesi önem arz etmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]