[ad_1]

Açıklama : Çin Halk Cumhuriyeti elektronik menşe doğrulama yapılabildiği ve tercihsiz ticarette menşe şahadetnamesinin elektronik düzenlendiği diğer ülkelerin listesie hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Konu : Elektronik Menşe – Çin Halk Cumhuriyeti

22.11.2019 / 49669762
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 19.11.2019 tarihli ve 49586594 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, tercihsiz ticaret kapsamında menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Bu çerçevede Pekin Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyetinden de tarafımıza bildirimde bulunulmuş olup, Çin Gümrükler Genel İdaresi’nden konuya ilişkin alınan yazı, çevirisi ve örnek bir elektronik Menşe Şahadetnamesi ile elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncel ülke listesi ilişikte gönderilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen elektronik menşe şahadetnamesinin doğruluğu :

– Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından (The General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) onaylandıysa “www.origin.customs.gov.cn” üzerinden veya

– Çin Uluslararası Ticaret ve Tanıtım Konseyi tarafından (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) onaylandıysa “http://check.ccpiteco.net” üzerinden

teyit edilebilmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen elektronik Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 3 adet belge
DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN
ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER

• AVUSTURYA
• BELÇİKA
• ALMANYA
• KANADA
• FİNLANDİYA
• İSPANYA
• İSVEÇ
• HOLLANDA
• FRANSA
• İSVİÇRE
• DANİMARKA
• İRLANDA
• İNGİLTERE
• MEKSİKA
• İTALYA
• ÇİN HALK CUMHURİYETİ

中华人民共和国海关总署是中国原产地证书的签证管理部门,签证机构包括中国各地海关(以下简称“中国海关”)和中国国际贸易促进委员会及其地方分会(以下简称“贸促会”)。为提升贸易便利化,海关总署于2019年3月25日起启用电子原产地证书。区别于传统纸质证书,电子证书使用A4白纸打印,并具有以下特征:
一、证书上出口商声明栏和签证机构声明栏的印章和签名,均通过打印完成。电子证书(样张见附件)与传统纸质证书样式一致,具有同等效力。
二、证书正本含有防复印码。如正本被复印,中国海关出具原产地证书上的防复印码显示“COPY“字样,贸促会出具证书上的防复印码显示“forge”字样。
三、证书含有二维码。通过扫描二维码,可以查询到证书证面基本信息以及核查网站信息。
因企业使用的打印机型号不同,电子证书的底纹颜色和防伪码效果会有偏差,但并不影响证书的真实性和准确性。如贵方对证书真伪有质疑,可登陆www.origin.customs.gov.cn查询中国海关签发的证书,登陆http://check.ccpiteco.net/查询贸促会签发的证书。

(English version for reference)

The General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) is the competent authority administrating the issuance of Certificates of Origin in China. The issuing bodies include China customs and CCPIT and its local branches (hereinafter refers to as “CCPIT”). To promote the trade facilitation, GACC will start to use electronically Certificate of Origin (hereinafter refers to as “eCO”) from March 25, 2019. Differentiated with the tradition paper CO, the eCO is printed on A4 white paper with the following features:

1. The stamp and the signature in Exporter declaration Box and Certification Box on the eCO are printed. Both the eCO (see the attachment) and the traditional paper CO are of the same format and with equal authenticity.

2. The original eCO has anti-copy code. If the original CO is duplicated, the anti-copy code on the eCO issued by China Customs indicates the word “copy”, while the eCO issued by CCPIT shows the word “forge”.

3. The eCO has QR code. By scanning the QR code, you can get the information on the Certificate and also the verification website.
Due to different models of the printers, the shading color of eCO and the anti-copy code effect will be different one from the other, but it shall not affect the authenticity and the accuracy of the certificates. If you have any doubt on the CO, please visit www.origin.customs.gov.cn to check the CO issued by China Customs, and visit http://check.ccpiteco.net/ to check the CO issued by CCPIT.

 

 

[ad_2]